Wielki konkurs!

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument pt. „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu – sniadaniowa.com.pl.
 2. Operatorem Serwisu jest spółka: Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" Sp. z.o.o., ul. Stefanii Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-88-57
 3. Szanując i respektując ustawę o ochronie danych osobowych spółka Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy spółki Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest spółka: Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" Sp. z.o.o., ul. Stefanii Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-88-57, REGON: 070487588, Kapitał Zakładowy: 4.661.000,00 PLN, telefon: 33 81 98 200, adres e-mail: bielmar@bielmar.com.pl , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000049583.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy
 6. Serwis www.sniadaniowa.com.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane podajemy za pomocą udostępnionego na niniejszej Stronie internetowej, Formularza Zgłoszeniowego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim z zastrzeżeniem, że Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w szczególności mogą zostać przekazane Organizatorowi konkursu celem jego realizacji w tym wysyłki nagród konkursowych.
 9. Na naszej stronie internetowej (dalej zw. stroną internetową) zbieramy następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko – podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Nagrodę oraz aby mieć możliwość kontaktu z Tobą.
  • Data urodzenia – jest nam potrzebna do weryfikacji wieku Uczestników Konkursu.
  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki Nagrody.
  • Konto bankowe – jest nam potrzebne do wysyłki Nagrody.
  • Nr telefonu – jest nam potrzebny do weryfikacji zgłoszenia konkursowego w formie SMS-a.
  • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie korespondencję elektroniczną i informujemy w razie wygranej w całym Konkursie, bądź jego poszczególnych etapach.
  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Danych Osobowych w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasza Strona Internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 10. Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do żądania ich usunięcia lub nie korzystania z naszej strony internetowej.
 11. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) każdy ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sniadaniowa@bielmar.com.pl lub skorzystaj z telefonu, dzwoniąc pod numer 33 81 98 296.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności serwisu. Na zmiany wpływ mogą mieć w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz modyfikacje serwisu www.sniadaniowa.com.pl. W przypadku dokonywania zmian Administrator będzie informować na bieżąco w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony takie działają niezależnie od serwisu www.sniadaniowa.com.pl i mogą posiadać odrębne polityki prywatności nie nadzorowane przez serwis www.sniadaniowa.com.pl. www.sniadaniowa.com.pl nie odpowiada za ich treść. I w związku z tym serwis www.sniadaniowa.com.pl nie odpowiada za ich treść.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu, dowiedz się więcej.
Sprawdź także naszą polityke prywatności.
Zamknij